19 nadahnjujućih biblijskih stihova o obeshrabrenosti

Slika nekoga tko se osjeća obeshrabreno

U ovom ćete postu otkriti najinspirativnije biblijske stihove o obeshrabrenosti.Zapravo:To su isti stihovi koje čitam kada imam nisko samopouzdanje ili se osjećam razočarano i trebam energiju. Nadam se da će vam i ovi stihovi pomoći da podignete raspoloženje.

Jeste li spremni saznati što Biblija kaže o obeshrabrenosti?Započnimo.

Ponovljeni zakon 31: 8

A Jahve, on ide pred tobom; on će biti s tobom, neće te iznevjeriti, niti te napustiti: ne boj se niti se plaši.

Jošua 1: 9

Nisam li ti naredio? Budite jaki i hrabri; ne boj se i ne plaši se, jer Jahve, Bog tvoj, s tobom je kamo god pođeš.

Psalam 31:24

Budite hrabri i on će vam ojačati srce, svi koji se nadate u Jahvu.

Mudre izreke 3: 5-6

Uzdaj se u Jahvu svim srcem svojim; i ne oslanjaj se na svoj razum. 6 Priznaj ga na svim svojim putovima i on će upravljati tvojim stazama.

Izaija 40:31

Ali oni koji čekaju na Jahvu obnovit će svoju snagu; uzdići će se s krilima kao orlovi; trčat će i neće se umoriti; i oni će hodati i neće se onesvijestiti.

Izaija 41: 10-14

Ne boj se; jer ja sam s tobom: ne plaši se; jer ja sam tvoj Bog: jačat ću te; da, pomoći ću ti; da, ja ću te podržati desnicom svoje pravednosti. Gle, svi oni koji su se razbjesnili na tebe posramit će se i posramiti se: bit će kao ništa; a oni koji se s tobom bore, poginut će. Tražit ćeš ih, i nećeš ih naći, čak ni one koji su se s tobom borili: oni koji ratuju protiv tebe bit će kao ništa i kao ništa. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, držat ću te za desnu ruku govoreći ti: Ne boj se! Ja ću ti pomoći. Ne boj se, crvi Jakove, vi izraelski ljudi; Ja ću ti pomoći, govori Jahve i tvoj otkupitelj, Svetac Izraelov.

Jeremija 29:11

Jer znam misli koje mislim prema vama, govori Jahve, misli o miru, a ne o zlu, da vam dam očekivani kraj.

Ivan 10:10

Lopov ne dolazi, već radi krađe, ubijanja i uništavanja: došao sam da imaju život i da ga imaju u izobilju.

Ivan 16:33

Ovo sam vam rekao da u meni imate mir. U svijetu ćete imati nevolje; ali budite veseli; Svladao sam svijet.

Rimljanima 8:26

Slično i Duh pomaže u našim slabostima: jer ne znamo za što bismo se trebali moliti kako bismo trebali: ali sam Duh posreduje za nas uzdisajima koja se ne mogu izgovoriti.

Rimljanima 8:31

Što ćemo onda reći na te stvari? Ako je Bog za nas, tko može biti protiv nas?

Rimljanima 15:13

Sada vas Bog nade ispunjava svakom radošću i mirom u vjerovanju, kako biste mogli obiliti nadu, snagom Duha Svetoga.

1. Korinćanima 15:58

Stoga, moja ljubljena braćo, budite postojani, nepomični, uvijek obilujte Gospodnjim djelom, jer znate da vaš trud nije uzaludan u Gospodinu.

2. Korinćanima 4: 17-18

Jer naša laka nevolja, koja je samo na trenutak, čini za nas daleko veću i vječniju težinu slave; Dok ne gledamo ono što se vidi, već ono što se ne vidi: jer ono što se vidi je privremeno; ali stvari koje se ne vide vječne su.

2. Korinćanima 12: 9

A on mi je rekao: Dovoljna ti je moja milost: jer se moja snaga usavršava u slabosti. Stoga ću se najradije hvaliti u svojim nemoćima da Kristova moć počiva na meni.

Hebrejima 11: 6

Ali bez vjere nemoguće mu je ugoditi: jer onaj koji dolazi k Bogu mora vjerovati da on jest i da je nagrađivač onima koji ga marljivo traže.

Hebrejima 12: 1

Stoga, videći da smo i mi okruženi* s tako velikim oblakom svjedoka, ostavimo po strani svaku težinu i grijeh koji nas tako lako zadesi, te trpimo trčimo u trku koja je pred nama

Jakov 4: 7

Predajte se dakle Bogu. Oduprite se đavlu i on će pobjeći od vas.

1. Petrova 5: 7

Prebacivši svu svoju brigu na njega; jer se brine za vas.

Sveto pismo citirano iz Biblije King James Version Bible (KJV). Koristi se uz dopuštenje. Sva prava pridržana.

Sad je tvoj redA sada želim čuti od vas.

Koji vam je od ovih biblijskih stihova bio najznačajniji?

Postoje li neki zapisi o proklinjanju koje bih trebao dodati na ovaj popis?

U svakom slučaju, obavijestite me tako što ćete odmah ostaviti komentar ispod.

p.s. Jeste li se ikada zapitali kakva je budućnost vašeg ljubavnog života?

Zanimljivi Članci