Džungla posvećena divljim narančastima!

Orangutan koji stoji

Orangutan koji stoji

Muški orangutan

Muški orangutan
Gotovo 1.000 hektara tropske džungle u srcu Bornea, treba biti obnovljeno kao stanište orangutana, zahvaljujući sporazumu između WWF Malezije i države Sabah.


Kaže se da je petogodišnji ugovor za ovaj ogromni projekt naranče dio dugoročnog programa za unapređenje šumskih ekosustava i koridora u srcu Bornea.

I danas ima manje od 100 000 divljih naranča-utana koji lutaju tropskim šumama Bornea, a procjenjuje se da 5000 indidala svake godine ubije zbog gubitka staništa zbog krčenja šuma. Što znači da su ovakvi projekti presudni za opstanak divlje naranče.


Ženski orangutan

Ženski orangutan

Za više informacija o očuvanju divljih naranča-utana pogledajte:

Zanimljivi Članci